Tăng tốc khối lượng công việc HPC với NVIDIA A100 NVLink trên Dell PowerEdge XE8545