Cơ sở hạ tầng hội tụ

Danh mục cơ sở hạ tầng hội tụ

Đơn giản hóa CNTT và chuyển đổi hoạt động bằng cách tập hợp tính toán, lưu trữ, mạng và bảo vệ dữ liệu trong các hệ thống được thiết kế đầy đủ và thiết kế được xác nhận từ Dell Technologies.

VxBlock 1000

Cung cấp các hoạt động đám mây VMware nhanh hơn, củng cố khối lượng công việc có giá trị cao của bạn và đơn giản hóa việc quản lý vòng đời với giải pháp điện toán, mạng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu hàng đầu trong ngành này.

Ngăn xếp sẵn sàng

Xây dựng CI của riêng bạn với sự linh hoạt, tốc độ và sự lựa chọn tối đa bằng cách sử dụng các thiết kế được xác nhận này kết nối bạn với các thành phần hàng đầu và hướng dẫn kỹ thuật chưa từng có từ Dell Technologies.

Lợi ích chính của cơ sở hạ tầng hội tụ

Tăng tốc các hoạt động CNTT, cung cấp hiệu suất và bảo vệ tối đa cho khối lượng công việc quan trọng của nhiệm vụ và đáp ứng trực tiếp kỷ nguyên đám mây. Dell Converged Infrastructure chuyển đổi cách tiếp cận cơ sở hạ tầng của bạn và chuẩn bị cho những gì tiếp theo.