Điện toán đám mây

Apex Cloud Services được xây dựng để đáp ứng những thách thức của đa đám mây

APEX Cloud Services cung cấp cho bạn trải nghiệm đa đám mây an toàn và nhất quán hơn trên toàn bộ môi trường CNTT của bạn.

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và bộ công cụ quen thuộc cho nhu cầu tính toán, lưu trữ dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của bạn, đồng thời tận dụng tốt nhất các tính năng và hiệu suất giống mà khối lượng công việc của bạn yêu cầu – cho dù tại chỗ, trong cơ sở colocation, trong đám mây công cộng hoặc trong môi trường cạnh.

APEX Console, một cổng thông tin web tự phục vụ, thống nhất các hoạt động và cho phép trải nghiệm đám mây như thế nào và nơi bạn cần, giúp bạn dễ dàng cung cấp nhanh chóng, mở rộng quy mô theo yêu cầu và thanh toán khi bạn đi.

Biến nhiều đám mây hỗn loạn thành điều khiển đa đám mây

“APEX Cloud Services với VMware Cloud là một dịch vụ hấp dẫn sẽ giúp các tổ chức dễ dàng triển khai cơ sở hạ tầng sẵn sàng ứng dụng hơn”

Steven Kouvo, Kiến trúc sư Công nghệ, Nhóm Dịch vụ Công nghệ
Cốt lõi, Boston Scientific