Hạ tầng mạng

M-Series Blade

M-Series Blade

Chuyển đổi vỏ máy chủ lưỡi dao Dell M1000e của bạn và tối đa hóa kết nối với nhiều kết nối 10/40GbE, Ethernet, Fiber Channel và InfiniBand.

Edge Networking

Hiện đại hóa mạng cạnh của bạn cho kỷ nguyên đám mây

Tăng tốc cơ sở hạ tầng mạng diện rộng của bạn với WAN được xác định bằng phần mềm (SD-WAN) và Chức năng mạng ảo hóa (VNFs).

Network Operating Systems

Nâng cao mạng lưới nguồn mở của bạn

Hệ điều hành mạng có thể mở rộng với các tính năng sẵn sàng cho doanh nghiệp, được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ toàn cầu, giúp bạn đi đầu trong mạng hiện đại.