Hiệu năng Altair HyperWorks® với Bộ xử lý AMD EPYC™ 7002 Series

Giới thiệu

Blog này thảo luận về hiệu suất của Altair HyperWorks®, Altair AcuSolve™ và Altair Radioss™ trên Giải pháp Dell EMC Ready cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC với bộ xử lý AMD EPYC™ 7002 series. Giải pháp Sẵn sàng cho EMC của Dell dành cho HPC này được thiết kế và định cấu hình dành riêng cho khối lượng công việc Sản xuất Kỹ thuật số, trong đó các ứng dụng Kỹ thuật Hỗ trợ Máy tính (CAE) rất quan trọng để phát triển sản phẩm ảo. Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC sử dụng phương pháp tiếp cận khối xây dựng linh hoạt để thiết kế hệ thống HPC, trong đó các khối xây dựng riêng lẻ có thể được kết hợp để xây dựng hệ thống HPC được tối ưu hóa cho khối lượng công việc và trường hợp sử dụng cụ thể của khách hàng. 

 

Các Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC là một trong nhiều giải pháp trong danh mục giải pháp HPC của Dell EMC. Vui lòng truy cập www.dellemc.com/hpc để biết tổng quan toàn diện về các giải pháp HPC do Dell EMC cung cấp.

Cấu hình hệ thống

điểm chuẩn Việc đo điểm chuẩn hiệu năng được thực hiện bằng cách sử dụng cả bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7001 và 7002. Cấu hình hệ thống được sử dụng để đo điểm chuẩn hiệu năng được trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2. Cấu hình BIOS được sử dụng cho hệ thống đo điểm chuẩn được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 1: Cấu hình hệ thống AMD EPYC sê-ri 7001
Người phục vụ Dell EMC PowerEdge R7425
bộ vi xử lý Bộ xử lý 24 nhân AMD EPYC 7451 (x2)
Bộ xử lý 32 nhân AMD EPYC 7601 (x2)
Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 2400 MTps
Phiên bản sinh học 1.10.6
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.5
Phiên bản hạt nhân 3.10.0-862.el7.x86_64

 

Bảng 2: Cấu hình hệ thống AMD EPYC dòng 7002
Người phục vụ Dell EMC PowerEdge C6525
bộ vi xử lý Bộ xử lý 64 nhân AMD EPYC 7702 (x2)
Bộ xử lý 32 nhân AMD EPYC 7502 (x2)
Bộ xử lý 24 nhân AMD EPYC 7402 (x2)
Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 3200 MTps
Phiên bản sinh học 1.0.1
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.6
Phiên bản hạt nhân 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64

 

Bảng 3: Cấu hình BIOS
Hồ sơ hệ thống Hiệu suất được tối ưu hóa
bộ vi xử lý Vô hiệu hóa
Bộ xử lý logic Vô hiệu hóa
Công nghệ ảo hóa 4 (chỉ dành cho PowerEdge C6525)
NUMA nút trên mỗi ổ cắm Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.6

Phiên bản phần mềm

Các phiên bản phần mềm ứng dụng được mô tả trong Bảng 4

Bảng 4: Phiên bản phần mềm
Altair AcuSolve     2018 với IBM MPI
Đài Altair 2018 với IBM MPI

Hiệu suất Altair AcuSolve

Altair AcuSolve là một công cụ Tính toán Động lực học Chất lỏng (CFD) thường được sử dụng trên rất nhiều ứng dụng CFD và đa vật lý. AcuSolve là một bộ giải mạnh mẽ với các phương pháp số độc quyền mang lại mô phỏng ổn định và kết quả chính xác bất kể chất lượng và cấu trúc liên kết của các phần tử lưới. Nó sử dụng một bộ giải duy nhất cho tất cả các chế độ dòng chảy, với rất ít tham số để điều chỉnh và nó tạo ra kết quả nhanh chóng bằng cách giải hệ phương trình áp suất/vận tốc kết hợp đầy đủ bằng các kỹ thuật số đã được khoa học chứng minh. Các ứng dụng CFD thường mở rộng tốt trên nhiều lõi bộ xử lý và máy chủ, có yêu cầu dung lượng bộ nhớ khiêm tốn và thường thực hiện I/O đĩa tối thiểu khi ở trong phần bộ giải. Tuy nhiên, một số mô phỏng, chẳng hạn như phân tích thoáng qua lớn, có thể có nhu cầu I/O lớn hơn. Hình 1 cho thấy hiệu suất đo được của ba điểm chuẩn AcuSolve tiêu chuẩn sử dụng trên một máy chủ. Hiệu suất cho từng điểm chuẩn được đo bằng cách sử dụng thời gian đã trôi qua của bộ giải.

Hình 1 Hiệu suất máy chủ đơn AcuSolve

SLN319197_en_US__1hình ảnh(12578)
Các kết quả trong Hình 1 được vẽ tương ứng với hiệu suất của một máy chủ được cấu hình với bộ xử lý AMD EPYC 7451. Giá trị lớn hơn cho thấy hiệu suất tổng thể tốt hơn. Những kết quả này cho thấy lợi thế về hiệu suất có sẵn với bộ xử lý AMD EPYC dòng 7002. Bộ xử lý AMD EPYC 7502 32 nhân cung cấp hiệu suất rất tốt cho các tiêu chuẩn này. AMD EPYC 7702 64 lõi mang lại lợi thế hiệu suất đáng kể so với bộ xử lý 32 lõi, đặc biệt đối với điểm chuẩn ‘riser’ nhỏ hơn, được hưởng lợi từ bộ đệm lớn hơn trong bộ xử lý 7702.

Hiệu suất bộ đàm Altair

Altair Radioss là công cụ giải quyết phân tích cấu trúc hàng đầu cho các vấn đề phi tuyến tính cao dưới tải trọng động. Nó được sử dụng trên tất cả các ngành công nghiệp trên toàn thế giới để cải thiện khả năng va chạm, an toàn và khả năng sản xuất của các thiết kế kết cấu. Radioss tương tự như AcuSolve ở chỗ nó thường mở rộng tốt trên nhiều lõi bộ xử lý và máy chủ, có yêu cầu dung lượng bộ nhớ khiêm tốn và thực hiện I/O đĩa tối thiểu khi ở trong phần bộ giải. Nó được tích hợp chặt chẽ với OptiStruct và nó đi kèm với một thư viện vật liệu và vỡ toàn diện. 

Hình 2 Hiệu suất máy chủ Altair Radioss

SLN319197_en_US__2hình ảnh(12579)
Hình 2 trình bày kết quả cho hai trường hợp điểm chuẩn Radioss tiêu chuẩn được vẽ biểu đồ tương ứng với hiệu suất của một máy chủ được định cấu hình với bộ xử lý AMD EPYC 7451, trong đó hiệu suất được đo bằng tổng thời gian đã trôi qua cho từng công việc. Giá trị lớn hơn cho thấy hiệu suất tổng thể tốt hơn. Những kết quả này cho thấy lợi thế về hiệu suất có sẵn với bộ xử lý AMD EPYC dòng 7002. Bộ xử lý AMD EPYC 7502 32 nhân mang lại hiệu suất tốt cho các tiêu chuẩn này. AMD EPYC 7702 64 lõi mang lại lợi thế hiệu suất đáng kể so với bộ xử lý 32 lõi cho các trường hợp chuẩn này.

Phần kết luận

Các kết quả được trình bày trong blog này cho thấy bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7002 mang lại sự cải thiện hiệu suất đáng kể cho Altair AcuSolve và Radioss so với bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7001.