Hiệu năng Simcenter STAR-CCM+ của Siemens với Bộ xử lý AMD EPYC 7003 Series

Giới thiệu

Blog này thảo luận về hiệu suất của Simcenter STAR-CCM+ của Siemens trên Giải pháp Dell EMC Ready dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC với bộ xử lý sê-ri AMD EPYC 7003. Giải pháp Dell EMC Ready dành cho HPC này được thiết kế và cấu hình dành riêng cho khối lượng công việc sản xuất kỹ thuật số, trong đó các ứng dụng kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính (CAE) rất quan trọng đối với việc phát triển sản phẩm ảo. Các Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC sử dụng phương pháp tiếp cận khối xây dựng linh hoạt để thiết kế hệ thống HPC, trong đó các khối xây dựng riêng lẻ có thể được kết hợp để xây dựng các hệ thống HPC được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng và khối lượng công việc cụ thể của khách hàng.

Các Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC là một trong nhiều giải pháp trong danh mục giải pháp HPC của Dell EMC. Vui lòng truy cập www.dellemc.com/hpc để biết tổng quan toàn diện về các giải pháp HPC do Dell EMC cung cấp.

Cấu hình hệ thống điểm chuẩn

Điểm chuẩn hiệu suất được thực hiện bằng máy chủ Dell EMC PowerEdge ổ cắm kép với bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7002 và 7003. Tất cả các máy chủ đều có hai bộ xử lý và một cấu hình bộ nhớ DIMM cho mỗi kênh. Cấu hình hệ thống được sử dụng để đo điểm chuẩn hiệu năng được trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2. Cấu hình BIOS được sử dụng cho hệ thống đo điểm chuẩn được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 1. Cấu hình hệ thống AMD EPYC sê-ri 7002

Người phục vụ Dell EMC PowerEdge C6525
bộ vi xử lý 2x Bộ xử lý 32 nhân AMD EPYC 7532
Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 3200 MTps
Phiên bản sinh học 1.4.8
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.6
Phiên bản hạt nhân 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64

Bảng 2. Cấu hình hệ thống AMD EPYC sê-ri 7003

Người phục vụ Dell EMC PowerEdge R6525
bộ vi xử lý 2x Bộ xử lý 64 nhân AMD EPYC 7713

2x Bộ xử lý 32 nhân AMD EPYC 7543

Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 3200 MTps
Phiên bản sinh học 2.0.1
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 8.3
Phiên bản hạt nhân 4.18.0-240.el8.x86_64

Bảng 3. Cấu hình BIOS

Hồ sơ hệ thống Hiệu suất được tối ưu hóa
Bộ xử lý logic Vô hiệu hóa
Công nghệ ảo hóa Vô hiệu hóa
NUMA nút trên mỗi ổ cắm 4

Phiên bản phần mềm

Các phiên bản phần mềm ứng dụng được mô tả trong Bảng 4.

Bảng 4. Phiên bản phần mềm

Simcenter STAR-CCM+ Độ chính xác hỗn hợp 2020.3.1 với Open MPI 4

Hiệu suất Simcenter STAR-CCM+ của Siemens

Simcenter STAR-CCM+ là một ứng dụng phần mềm đa môi trường được sử dụng để mô phỏng nhiều loại sản phẩm và thiết kế trong nhiều điều kiện khác nhau. Các điểm chuẩn được báo cáo ở đây chủ yếu sử dụng động lực học chất lỏng tính toán (CFD) và các tính năng truyền nhiệt của STAR-CCM+. Các ứng dụng CFD thường mở rộng tốt trên nhiều lõi bộ xử lý và máy chủ, có yêu cầu dung lượng bộ nhớ khiêm tốn và thường thực hiện I/O đĩa tối thiểu trong khi giải quyết. Tuy nhiên, một số mô phỏng có thể có nhu cầu I/O lớn hơn, chẳng hạn như phân tích nhất thời.

Các trường hợp điểm chuẩn từ bộ điểm chuẩn STAR-CCM+ tiêu chuẩn đã được đánh giá trên các hệ thống. Kết quả điểm chuẩn được báo cáo ở đây là kết quả hiệu suất của một máy chủ, với điểm chuẩn chạy bằng cách sử dụng tất cả các lõi bộ xử lý có sẵn trong máy chủ. Hiệu suất điểm chuẩn STAR-CCM+ được đo bằng cách sử dụng chỉ số Thời gian đã trôi qua trung bình, là thời gian đã trôi qua trung bình cho mỗi lần lặp lại bộ giải. Thời gian trôi qua nhỏ hơn thể hiện hiệu suất tốt hơn. Hình 1 cho thấy kết quả hiệu suất tương đối đối với lựa chọn điểm chuẩn STAR‑CCM+.

Hình 1. Hiệu suất máy chủ đơn Simcenter STAR-CCM+

Các kết quả trong Hình 1 được vẽ tương ứng với hiệu suất của một máy chủ được cấu hình với bộ xử lý AMD EPYC 7532. Giá trị lớn hơn cho thấy hiệu suất tổng thể tốt hơn. Những kết quả này cho thấy sự cải thiện hiệu suất khả dụng với bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7003. Bộ xử lý AMD EPYC 7543 32 nhân cung cấp hiệu suất tốt cho các tiêu chuẩn này. Trên mỗi máy chủ, AMD EPYC 7713 64 lõi mang lại lợi thế hiệu suất đáng kể so với bộ xử lý 32 lõi.

Phần kết luận

Các kết quả được trình bày trong blog này cho thấy bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7003 mang lại cải thiện hiệu suất đáng kể cho Simcenter STAR-CCM+ của Siemens so với bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7002.