Hiệu suất LSTC LS-DYNA® với Bộ xử lý sê-ri AMD EPYC™ 7002

Giới thiệu

Blog này thảo luận về hiệu suất của LSTC LS-DYNA® trên Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC với bộ xử lý sê-ri AMD EPYC™ 7002. Giải pháp Sẵn sàng cho EMC của Dell dành cho HPC này được thiết kế và cấu hình dành riêng cho khối lượng công việc sản xuất kỹ thuật số, trong đó các ứng dụng kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính (CAE) rất quan trọng đối với việc phát triển sản phẩm ảo. Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC sử dụng phương pháp tiếp cận khối xây dựng linh hoạt để thiết kế hệ thống HPC, trong đó các khối xây dựng riêng lẻ có thể được kết hợp để xây dựng hệ thống HPC được tối ưu hóa cho khối lượng công việc và trường hợp sử dụng cụ thể của khách hàng. 

Các Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC là một trong nhiều giải pháp trong danh mục giải pháp HPC của Dell EMC. Vui lòng truy cập www.dellemc.com/hpc để biết tổng quan toàn diện về các giải pháp HPC do Dell EMC cung cấp.

Cấu hình hệ thống điểm chuẩn

Điểm chuẩn hiệu suất được thực hiện bằng máy chủ Dell EMC PowerEdge ổ cắm kép với bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7001 và 7002. Tất cả các máy chủ đều có hai bộ xử lý và một cấu hình bộ nhớ DIMM cho mỗi kênh. Cấu hình hệ thống được sử dụng để đo điểm chuẩn hiệu năng được trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2. Cấu hình BIOS được sử dụng cho hệ thống đo điểm chuẩn được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 1 Cấu hình hệ thống AMD EPYC sê-ri 7001
Người phục vụ Dell EMC PowerEdge R7425
bộ vi xử lý 2x Bộ xử lý 32 nhân AMD EPYC 7601
Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 2400 MTps
Phiên bản sinh học 1.10.6
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.5
Phiên bản hạt nhân 3.10.0-862.el7.x86_64
Bảng 2 Cấu hình hệ thống AMD EPYC sê-ri 7002
Người phục vụ Dell EMC PowerEdge C6525
bộ vi xử lý 2x Bộ xử lý 64 lõi AMD EPYC 7702
2x Bộ xử lý 32 lõi AMD EPYC 7502 2x Bộ xử lý 32 lõi
AMD EPYC 7452
2x Bộ xử lý 24 lõi AMD EPYC 7402
Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 3200 MTps
Phiên bản sinh học 1.0.1
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.6
Phiên bản hạt nhân 3.10.0-862.el7.x86_64
Bảng 3 Cấu hình BIOS
Hồ sơ hệ thống Hiệu suất được tối ưu hóa
Bộ xử lý logic     Vô hiệu hóa
Công nghệ ảo hóa     Vô hiệu hóa
NUMA nút trên mỗi ổ cắm     4 (chỉ dành cho PowerEdge C6525

Phiên bản phần mềm và điểm chuẩn

Phiên bản phần mềm ứng dụng và điểm chuẩn được mô tả trong Bảng 4

Bảng 4 Phiên bản phần mềm và điểm chuẩn
LSTC LS-DYNA ls-dyna_mpp_s_R11_1_0_x64_centos65_ifort160_avx2_platformmpi
Bộ KH&ĐT Nền tảng MPI 9.1.4.3
car2xe Điểm chuẩn car2car-ver10.tar.gz từ www.topcrunch.org
Điểm chuẩn ODB-10M odb10m-ver16.k.gz từ www.topcrunch.org

Hiệu suất LSTC LS-DYNA

LSTC LS-DYNA là phần mềm phân tích phần tử hữu hạn đa vật lý (FEA) thường được sử dụng trong nhiều ngành kỹ thuật. Tùy thuộc vào loại giải pháp cụ thể, mã FEA có thể hoặc không thể mở rộng tốt trên nhiều lõi bộ xử lý và máy chủ. Hai trường hợp điểm chuẩn được trình bày ở đây sử dụng bộ giải FEA rõ ràng LS-DYNA, thường mở rộng quy mô hiệu quả hơn so với bộ giải FEA ẩn.
Điểm chuẩn car2car là mô phỏng vụ va chạm giữa hai phương tiện. Mô hình chuẩn này chứa 2,4 triệu phần tử, tương đối khiêm tốn so với mức sử dụng hiện tại của ngành ô tô. Điểm chuẩn ODB-10M là một mô phỏng của một phương tiện va chạm vào một rào cản có thể biến dạng lệch. Mô hình điểm chuẩn này chứa 10,6 triệu phần tử, đại diện cho mức sử dụng hiện tại của ngành ô tô. Đối với các điểm chuẩn này, thời gian kết thúc mô phỏng được đặt thành 0,02 giây. Kết quả điểm chuẩn được báo cáo ở đây là kết quả hiệu suất của một máy chủ, với điểm chuẩn chạy bằng cách sử dụng tất cả các lõi bộ xử lý có sẵn trong máy chủ. Hiệu suất của LS-DYNA được đo bằng giá trị Thời gian đã trôi qua. Giá trị này là tổng thời gian đã trôi qua tính bằng giây theo báo cáo của LS-DYNA, vì vậy thời gian đã trôi qua càng nhỏ thì hiệu suất càng tốt.

Hình 1 Hiệu suất của một máy chủ

SLN319179_vi_US__1hình ảnh(12487)

Các kết quả trong Hình 1 được vẽ tương ứng với hiệu suất của một máy chủ được cấu hình với bộ xử lý AMD EPYC 7601. Giá trị lớn hơn cho thấy hiệu suất tổng thể tốt hơn. Những kết quả này cho thấy lợi thế về hiệu suất có sẵn với bộ xử lý AMD EPYC dòng 7002. Bộ xử lý AMD EPYC 7452 và 7502 32 nhân mang lại hiệu năng rất tốt cho các tiêu chuẩn này. Trên mỗi máy chủ, AMD EPYC 7702 64 lõi mang lại lợi thế hiệu suất đáng kể so với bộ xử lý 32 lõi, đặc biệt đối với trường hợp điểm chuẩn ODB-10M lớn hơn.

Phần kết luận

Các kết quả được trình bày trong blog này cho thấy bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7002 mang lại cải thiện hiệu suất đáng kể cho LSTC LS-DYNA so với bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7001.