HỘI TỤ Hiệu suất với Bộ xử lý AMD EPYC™ 7002 Series

Giới thiệu

Blog này thảo luận về hiệu suất của CONVERGE, một ứng dụng Computational Fluid Dynamics (CFD) phổ biến từ Convergent Science trên Giải pháp Dell EMC Ready dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC với bộ xử lý AMD EPYC™ 7002 series. Giải pháp Sẵn sàng cho EMC của Dell dành cho HPC này được thiết kế và định cấu hình dành riêng cho khối lượng công việc Sản xuất Kỹ thuật số, trong đó các ứng dụng Kỹ thuật Hỗ trợ Máy tính (CAE) rất quan trọng để phát triển sản phẩm ảo.
Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC sử dụng phương pháp tiếp cận khối xây dựng linh hoạt để thiết kế hệ thống HPC, trong đó các khối xây dựng riêng lẻ có thể được kết hợp để xây dựng hệ thống HPC được tối ưu hóa cho khối lượng công việc và trường hợp sử dụng cụ thể của khách hàng.
Giải pháp Sẵn sàng của Dell EMC dành cho Sản xuất Kỹ thuật số HPC là một trong nhiều giải pháp trong danh mục giải pháp HPC của Dell EMC. Vui lòng truy cập www.dellemc.com/hpc để biết tổng quan toàn diện về các giải pháp HPC do Dell EMC cung cấp.


Cấu hình hệ thống điểm chuẩn

Điểm chuẩn hiệu suất được thực hiện bằng cả bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7001 và 7002. Cấu hình hệ thống được sử dụng để đo điểm chuẩn hiệu năng được trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2. Cấu hình BIOS được sử dụng cho hệ thống đo điểm chuẩn được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 1: Cấu hình hệ thống AMD EPYC sê-ri 7001
Người phục vụ Dell EMC PowerEdge R7425
bộ vi xử lý Bộ xử lý 24 nhân AMD EPYC 7451 (x2)

Bộ xử lý 32 nhân AMD EPYC 7601 (x2)

Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 2400 MTps
Phiên bản sinh học 1.10.6
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.5
Phiên bản hạt nhân 3.10.0-862.el7.x86_64

 

Bảng 2: Cấu hình hệ thống AMD EPYC dòng 7002
Người phục vụ Dell EMC PowerEdge C6525
bộ vi xử lý Bộ xử lý 64 nhân AMD EPYC 7702 (x2)

Bộ xử lý 32 nhân AMD EPYC 7502 (x2)

Bộ xử lý 24 nhân AMD EPYC 7402 (x2)

Kỉ niệm RDIMM 16x16GB 3200 MTps
Phiên bản sinh học 1.0.1
Hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux Server phát hành 7.6
Phiên bản hạt nhân 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64

 

Bảng 3: Cấu hình BIOS
Hồ sơ hệ thống Hiệu suất được tối ưu hóa
Bộ xử lý logic Vô hiệu hóa
Công nghệ ảo hóa Vô hiệu hóa
NUMA nút trên mỗi ổ cắm 4 (C6525)

Phiên bản phần mềm

Các phiên bản phần mềm ứng dụng được mô tả trong Bảng 4.

Bảng 4: Phiên bản phần mềm
HỘI TỤ 3.0.5 với OpenMPI

HIỆU SUẤT HỘI TỤ

CONVERGE là một công cụ Tính toán Động lực học Chất lỏng (CFD) của Convergent Science thường được sử dụng trên rất nhiều ứng dụng CFD và đa vật lý. CONVERGE CFD có khả năng chia lưới tự động giúp loại bỏ nút cổ chai tạo lưới khỏi quá trình mô phỏng. CONVERGE là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích quá trình đốt cháy ảo. Các ứng dụng CFD thường mở rộng tốt trên nhiều lõi bộ xử lý và máy chủ, có yêu cầu về dung lượng bộ nhớ khiêm tốn và thường thực hiện I/O đĩa tối thiểu khi ở trong phần bộ giải. Hình 1 cho thấy hiệu suất đo được của bốn điểm chuẩn CHUYỂN ĐỔI tiêu chuẩn có trong phân phối phần mềm Example_cases trên một máy chủ đơn bộ xử lý kép. Các điểm chuẩn bao gồm: Internal_Combustion_Engines/Gasoline_spark_ignition_GDI/Tumble_GDI_SAGE(GDI-SAGE), Internal_Combustion_Engines/Heavy_Duty_Diesel/ Engine_sector_Diesel_SAGE(HDD-SAGE), Gas_Turbines/LDI_Liquid_Fuel/Gas_turbine_lean_direct_inject_LES(GTLDI-ES) và Fuel_Injectors_and_Sprays/Spray_Studies/ECN_sprayH_Lagrangian_RANS(FISsH). Hiệu suất cho từng điểm chuẩn được đo bằng cách sử dụng tổng thời gian đồng hồ treo tường mô phỏng.

SLN319243_en_US__1hình ảnh(12816)

Các kết quả trong Hình 1 được vẽ tương ứng với hiệu suất của một máy chủ được cấu hình với bộ xử lý AMD EPYC 7451 24 lõi (CPU 24 bộ xử lý). Giá trị lớn hơn cho thấy hiệu suất tổng thể tốt hơn. Những kết quả này cho thấy lợi thế về hiệu suất có sẵn với bộ xử lý AMD EPYC dòng 7002. Các điểm chuẩn được thực hiện trên năm hệ thống máy chủ đơn lẻ khác nhau bao gồm bộ xử lý 7451(24 nhân), 7601(32 nhân), 7402(24 nhân), 7502(32 nhân) và 7702(64 nhân). Bộ xử lý AMD EPYC 7502 32 nhân cung cấp hiệu suất rất tốt cho các tiêu chuẩn này. AMD EPYC 7702 64 nhân mang lại lợi thế rõ rệt so với kết quả của bộ xử lý 32 nhân. Nhìn chung, dòng 7002 “Rome” mang lại hiệu suất đáng kể so với dòng tiền nhiệm 7001 “Naples”.


Phần kết luận

Các kết quả được trình bày trong blog này cho thấy bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7002 mang lại cải thiện hiệu suất đáng kể cho CONVERGE so với bộ xử lý AMD EPYC sê-ri 7001.