Năm cách Dell có thể giúp viễn thông tăng tính bền vững của đám mây

Tính bền vững ngày càng quan trọng đối với các Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, chúng tôi đang giải quyết các thách thức.

Blog này được đồng tác giả bởi Jillian Kaplan, Trưởng bộ phận Viễn thông Toàn cầu và Lãnh đạo Tư tưởng 5G .

Tính bền vững là điều không thể thương lượng đối với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP). Một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội GSM cho chúng tôi biết rằng các CSP dành 20 đến 40% OpEx cho năng lượng. Với áp lực ngày càng tăng để giảm lượng khí thải carbon, các CSP cần phải tìm ra những cách sáng tạo để quản lý cơ sở hạ tầng mạng của họ trong khi vẫn đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả . Dell Technologies có nhiều sản phẩm và giải pháp khác nhau để giúp ngành viễn thông đạt được các mục tiêu bền vững của họ. Và chúng tôi không nói về việc tái chế – mặc dù chúng tôi làm điều đó (đó là tiền đặt cược).

Dell Technologies Bare Metal Orchestrator (BMO) là một nền tảng phần mềm mạnh mẽ tự động hóa việc triển khai và quản lý vòng đời của các máy chủ kim loại trần (hoặc mạng cơ sở hạ tầng) ở quy mô lớn. BMO giúp CSP quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng của họ theo cách tự động và hiệu quả hơn, điều này có thể giúp giảm thời gian và công sức cần thiết để quản lý cơ sở hạ tầng và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Dưới đây là năm cách BMO có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về viễn thông:

  1. Hiệu quả năng lượng: CSP có thể sử dụng BMO để giám sát và quản lý việc sử dụng máy chủ. Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng máy chủ, CSP có thể giảm lượng năng lượng cần thiết để vận hành trung tâm dữ liệu của họ và do đó, giảm lượng khí thải carbon của họ.
  2. Quản lý tài nguyên: BMO có thể giúp các CSP quản lý tài nguyên của họ hiệu quả hơn, điều này có thể giúp giảm lãng phí và cải thiện tính bền vững cho hoạt động của họ. BMO có thể xác định tính nhất quán trong các quy trình xung quanh cách sao lưu, xóa dữ liệu diễn ra chính xác và do đó cho phép bảo mật và vi phạm dữ liệu cũng như phản hồi cho tổ chức mà họ cần để lập kế hoạch mua sắm máy chủ. Ví dụ: CSP có thể sử dụng BMO để tự động hóa việc cung cấp và ngừng hoạt động của các máy chủ kim loại trần, điều này có thể giúp giảm lượng chất thải mà các máy chủ này tạo ra. Các máy chủ không còn được sử dụng vẫn sử dụng năng lượng và băng thông mạng.
  3. Tối ưu hóa trung tâm dữ liệu: CSP có thể sử dụng BMO để tối ưu hóa hiệu suất của trung tâm dữ liệu, điều này có thể giúp giảm lượng năng lượng cần thiết để vận hành các trung tâm này. Điều này có thể bao gồm việc tối ưu hóa việc sử dụng các máy chủ kim loại trần, cải thiện hệ thống làm mát và thông gió dựa trên phép đo từ xa được thu thập từ các máy chủ và giảm lượng năng lượng cần thiết để cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu.
  4. Tăng tính linh hoạt: BMO có thể giúp các CSP linh hoạt hơn trong hoạt động của họ, điều này có thể đặc biệt quan trọng trong một thị trường thay đổi nhanh chóng. Bằng cách tự động hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng của mình, CSP có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về nhu cầu và đảm bảo họ có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Các ví dụ bao gồm giảm thời gian ngừng hoạt động bằng cách cho phép nhân viên CNTT phản hồi nhanh chóng các sự cố và lỗi trong trung tâm dữ liệu, triển khai cơ sở hạ tầng có thể tái tạo và thích ứng với các yêu cầu về tính bền vững đang thay đổi nhờ tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó. Hơn nữa, vì BMO dựa trên phần mềm nên CSP có thể triển khai máy chủ từ xa mà không cần di chuyển đến địa điểm, loại bỏ lượng khí thải carbon khi đi lại.
  5. Kiểm soát tương lai : Bằng cách triển khai các phương pháp bền vững và sử dụng các công cụ như BMO, CSP có thể đảm bảo họ có vị trí tốt cho tương lai. Khi tính bền vững ngày càng trở nên quan trọng, các CSP đã thực hiện các hoạt động bền vững sẽ có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng và duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.

Sử dụng Bare Metal Orchestrator của Dell có thể giúp các CSP tối ưu hóa việc sử dụng các máy chủ bare-metal, quản lý tài nguyên hiệu quả hơn và cải thiện hiệu suất của các trung tâm dữ liệu, từ đó giảm tác động của chúng đối với môi trường và đảm bảo tính bền vững lâu dài cho các hoạt động của họ. Sẵn sàng để bắt đầu?