Nói chuyện công nghệ với Travis – Tập 4: An ninh mạng và CloudIQ

Travis Vigil trò chuyện với Maxim Balin, Top 100 hacker có đạo đức được chứng nhận và là nhân viên của Dell Technologies, về an ninh mạng và CloudIQ.

An ninh mạng là ưu tiên hàng đầu của các nhà quản lý công nghệ. Như Maxim Balin, kiến ​​trúc sư giải pháp bảo mật cao cấp tại Dell Technologies ở Beer Sheva, Israel, giải thích cách cấu hình sai cơ sở hạ tầng là nguyên nhân phổ biến nhất trong số 10 rủi ro an ninh mạng hàng đầu trong các trung tâm dữ liệu. Những cấu hình sai này có thể vô tình cho phép tin tặc truy cập vào dữ liệu và hệ thống của công ty.

Maxim mô tả cách Dell EMC CloudIQ giúp các nhà quản lý trung tâm dữ liệu tăng cường bảo mật. Giải pháp này giám sát hoạt động của máy chủ, bộ lưu trữ và mạng tại nhiều địa điểm của khách hàng và giờ đây đi kèm với một tính năng mới, Đánh giá an ninh mạng. Rủi ro cấu hình sai thường không bị phát hiện trong nhiều năm, nhưng CloudIQ kiểm tra cấu hình cơ sở hạ tầng hàng giờ và thông báo cho người quản lý hệ thống khi phát hiện rủi ro hoặc sai lệch so với các chính sách và thực tiễn tốt nhất về an ninh mạng. Trên toàn cảnh CNTT, nó cho thấy mức độ rủi ro của từng hệ thống và cho phép các nhà quản lý tập trung vào các công nghệ cụ thể để hiểu đầy đủ các lỗ hổng an ninh mạng của họ và bắt đầu khắc phục. Dữ liệu CloudIQ được mã hóa và bảo vệ an toàn, trong quá trình sử dụng, lưu trữ và truyền tải.

Tôi hy vọng bạn thích tập Talking Tech với Travis này. Tham gia cuộc trò chuyện trong nguồn cấp dữ liệu Twitter của tôi và cho tôi biết suy nghĩ của bạn với thẻ bắt đầu bằng # #TalkingTechwithTravis .