Talking Tech với Travis: Tập 10 – Cung cấp năng lượng cho Multi-Cloud

Travis Vigil và Caitlin Gordon, Phó Giám đốc Quản lý Sản phẩm cho nhiều đám mây, thảo luận về các cải tiến đa đám mây theo thiết kế.

Với khoảng 65 phần trăm khách hàng doanh nghiệp của Dell Technologies sử dụng nhiều hơn một đám mây, Dell là người bạn đồng hành được trang bị tốt trong hành trình đa đám mây. Nhiều khách hàng đã sử dụng cơ sở hạ tầng nhiều đám mây theo mặc định, điều hướng quy trình phức tạp của việc sử dụng đám mây dựa trên các dịch vụ hạn chế của nhà cung cấp và băng thông cần thiết. Một khách hàng có thể dựa vào một siêu quy mô chính và phụ, sử dụng nhiều nhà cung cấp trung tâm dữ liệu và SaaS, đồng thời vẫn chạy công nghệ tại chỗ. Điều này thường dẫn đến nhiều nhà cung cấp, kiến ​​trúc và hợp đồng để quản lý. Do khách hàng xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng, bao gồm cả dữ liệu được tạo ở vùng biên, nên hoạt động của họ có thể gặp khó khăn trong các hệ thống thông tin và công nghệ với nhiều giải pháp trở nên rất phức tạp để vận hành.

Dell tiếp tục tăng cường bảo vệ dữ liệu trên nhiều đám mây của mình, như đã thông báo tại Dell Technologies World, phần mềm Dell CyberSense dành cho Dell PowerProtect Cyber ​​Recovery hiện đã có sẵn cho AWS. Nó cũng sẽ sớm có sẵn cho Azure. Mối quan hệ hợp tác mới giữa Dell Technologies và Snowflake sẽ giúp xử lý dữ liệu nằm trong bộ lưu trữ đối tượng tại chỗ của Dell bằng các phân tích dựa trên đám mây từ Snowflake.

Để giúp các công ty loại bỏ sự phức tạp liên quan đến môi trường nhiều đám mây theo mặc định, Dell Technologies tuân theo phương pháp tiếp cận hai hướng để kích hoạt nhiều đám mây theo thiết kế:

    • Cho phép quản lý dữ liệu hợp nhất trải dài từ môi trường tại chỗ đến các đám mây công cộng, bắt đầu bằng việc bảo vệ dữ liệu và lưu trữ dữ liệu. Dự án Alpine , được công bố vào đầu năm nay, cho phép hoạt động nhất quán bằng cách đưa các giải pháp lưu trữ khối, tệp và đối tượng cũng như phần mềm quản lý từ Dell đến ba công ty siêu quy mô hàng đầu — AWS, Google Cloud và Microsoft Azure.
    • Tạo lớp dữ liệu nhất quán cho phép các hoạt động và phần mềm của môi trường gốc trên đám mây bao gồm cơ sở hạ tầng tại chỗ, cho phép khách hàng lựa chọn môi trường đám mây và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Với việc bảo vệ dữ liệu đóng một vai trò nổi bật, ngày nay, hơn 1.500 công ty trong nhiều ngành dựa vào Dell để bảo vệ hơn 10 exabyte dữ liệu trong đám mây công cộng. Phần mềm Dell PowerProtect mới được mở rộng bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây trong các môi trường vật lý, ảo và đám mây đang phát triển, đồng thời tiết kiệm chi phí hơn tới 80% so với các giải pháp cạnh tranh.

Tại Dell Technologies World năm nay , những người tham gia đã thấy các giải pháp đa đám mây mới nhất của Dell hoạt động, giống như trải nghiệm mà chúng tôi đã cung cấp cho Dịch vụ bảo vệ dữ liệu trước đây. Nhóm Project Alpine đã giới thiệu phần mềm lưu trữ khối cho AWS và dịch vụ lưu trữ tệp cho Azure. Họ đã chứng minh cách Dell mang lại trải nghiệm nhất quán từ tại chỗ đến đám mây công cộng mà không buộc khách hàng phải cấu trúc lại các ứng dụng, đào tạo lại các thành viên nhóm CNTT hoặc áp dụng nhiều công cụ quản lý mới.

Các nhà phát triển làm việc với các ứng dụng gốc trên đám mây và dựa vào công nghệ vùng chứa là đối tượng quan trọng cho sự đổi mới trên nhiều đám mây. Dựa trên nghiên cứu của Dell Technologies, các nhà phát triển chỉ dành 20% thời gian để viết mã. Do DevOps đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất của nhà phát triển nên Dell Technologies giúp khách hàng tăng tốc hành trình DevOps của họ.

Tại Dell Technologies World, các bản trình diễn ứng dụng di động gốc trên đám mây đã nêu bật cách Dell hỗ trợ DevOps và mang đến cho khách hàng sự linh hoạt trong việc lựa chọn môi trường vận hành và nền tảng lưu trữ trên đám mây của họ. Dell cung cấp API, trình cắm tự động hóa và trình điều khiển CSI để hỗ trợ các bản phân phối Kubernetes với từng giải pháp lưu trữ của mình và cung cấp các mô-đun lưu trữ vùng chứa để hỗ trợ các dịch vụ dữ liệu nâng cao của giải pháp lưu trữ.