Talking Tech with Travis: Tập 13: Chuyển đổi kỹ thuật số và An ninh mạng

Travis Vigil có sự tham gia của khách mời Bobbie Stempfley, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc An ninh Đơn vị Kinh doanh, Dell Technologies.

An ninh mạng giống như vừa chạy marathon vừa chạy nước rút cùng một lúc. Các tổ chức phải triển khai chiến lược an ninh mạng dài hạn để đạt được thành công lâu dài – đó là cuộc chạy marathon – đồng thời liên tục chống lại các mối đe dọa trên mạng – đó là cuộc chạy nước rút. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng và vì lý do đó, tôi đã đề nghị Bobbie Stempfley, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc An ninh Đơn vị Kinh doanh , tham gia cùng tôi trong tập Talking Tech với Travis này.

Chúng tôi thảo luận về mức độ phức tạp ngày càng tăng của môi trường CNTT có nghĩa là các tổ chức cần nhiều hơn là một chiến lược phát hiện và bảo vệ. Các tổ chức nên tạo ra một chiến lược cân bằng bao gồm khả năng phục hồi không gian mạng, cho phép các hoạt động đang bị căng thẳng phục hồi nhanh hơn trước các mối đe dọa trên mạng. Bobbie hướng dẫn chúng ta về hành động cân bằng giữa bảo vệ và khả năng phục hồi và cách các tổ chức nên suy nghĩ về khả năng phục hồi theo ba yếu tố chính – quy trình, mối quan hệ và công nghệ.

Kiến trúc bảo mật Zero Trust đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đạt được cả khả năng bảo vệ và khả năng phục hồi trong một hệ sinh thái công nghệ phức tạp. Thông báo giải pháp an ninh mạng và Zero Trust gần đây của chúng tôi nêu rõ những lợi ích của chiến lược chủ động phục hồi không gian mạng trong môi trường đa đám mây và biên.

Bobbie và tôi cũng thảo luận về cách chúng tôi tích hợp bảo mật vào các giải pháp của mình và đã làm việc trong nhiều thập kỷ để nâng cao các quy trình về cách chúng tôi thiết kế, tìm nguồn, sản xuất, vận chuyển và quản lý các giải pháp của mình. Mức độ chú ý và chi tiết về bảo mật này giúp đặt khách hàng vào vị trí tốt hơn để triển khai cả chiến lược bảo vệ và chiến lược phục hồi không gian mạng.

Tôi hy vọng bạn thích tập Talking Tech với Travis này. Tham gia cuộc trò chuyện trong  nguồn cấp dữ liệu LinkedIn của tôi  và cho tôi biết suy nghĩ của bạn với thẻ bắt đầu bằng  # #TalkingTechwithTravis .