Thúc đẩy hiệu quả cho Trung tâm dữ liệu Hyperscale của bạn

Các máy chủ quy mô đám mây được xây dựng có mục đích cung cấp các tùy chọn mới cho CSP chọn lọc trong thiết kế trung tâm dữ liệu hiện đại.

Bạn có biết rằng hơn 10 năm trước, Dell đã xác định và phát triển các máy chủ cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn? Dell đang làm sống lại cam kết của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) bằng khoản đầu tư lớn vào các máy chủ quy mô đám mây được xây dựng có mục đích . Với sự tăng trưởng theo cấp số nhân của dữ liệu, khách hàng của chúng tôi yêu cầu các nền tảng mở và được tối ưu hóa để mở rộng quy mô kinh doanh theo tốc độ của họ.

Chúng tôi đã nói chuyện với bạn, những khách hàng của chúng tôi, để hiểu chính xác những gì bạn cần để thành công. Kết quả là chương trình Hyperscale Next độc quyền của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho các CSP được chọn. Chúng tôi đặt sự đổi mới, bảo mật và hiệu quả hoạt động, kết hợp với các tùy chọn hệ sinh thái mở, làm nền tảng của các máy chủ quy mô đám mây PowerEdge mới. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu các máy chủ có khả năng phục hồi không gian mạng Dell PowerEdge HS5610 và HS5620 được xây dựng có mục đích dành cho các công ty cung cấp dịch vụ đám mây dưới dạng dịch vụ.

Tối ưu hóa. Đơn giản. Mở. Xem video để tìm hiểu thêm về những gì Dell cung cấp cho bạn và truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm.