Bắt đầu: Bước quan trọng đầu tiên trong chuyển đổi viễn thông

Đã đến lúc viễn thông phải thực hiện hành trình từ Tel-co đến Tech-co.

Chuyển đổi kỹ thuật số là một công việc đầy thách thức nhưng mang tính sống còn đối với ngành viễn thông. Trong khi hầu hết các ngành dọc khác đang tiến hành tốt các hành trình tương ứng của mình thì các nhà khai thác mạng di động trên thế giới chỉ mới bắt đầu. Nhưng với việc triển khai 5G ban đầu gần như đã hoàn tất và việc triển khai 6G sẽ diễn ra trong ít nhất vài năm nữa, năm 2024 sẽ mở ra một cơ hội quý giá cho các nhà khai thác bắt đầu đặt nền móng cho hành trình từ Tel-co đến Tech-co.

Trong ba năm qua, nền tảng đó đã trở nên vô cùng rõ ràng: đám mây mạng viễn thông. Đây không phải là một suy nghĩ mới và những lợi ích hứa hẹn của việc giảm TCO mạng và tăng trưởng doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ mới vẫn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tiến trình “hiện đại hóa” mạng diễn ra rất chậm và lý do cũng không kém phần rõ ràng: chuyển đổi đám mây là một “vấn đề” cổ điển về con người, quy trình và công nghệ. Việc áp dụng công nghệ một mình không dẫn đến chuyển đổi kỹ thuật số.

Trên thực tế, các khía cạnh công nghệ của chuyển đổi đám mây đã được hiểu rõ. Kiến trúc được xác định bởi các chức năng mạng gốc đám mây chạy trong phần mềm được đóng gói trên điện toán tiêu chuẩn ngành với mức độ tự động hóa cao nhất có thể. Nói cách khác, các ứng dụng đám mây trên cơ sở hạ tầng đám mây—cơ sở hạ tầng đám mây nhất quán, được tiêu chuẩn hóa, tự động hóa cao từ OSS/BSS và lõi đến biên và cuối cùng là RAN.

Nhưng việc triển khai cơ sở hạ tầng đám mây là chưa đủ để hiện thực hóa những lợi ích hứa hẹn của chuyển đổi kỹ thuật số. CSP cũng phải chuyển đổi các quy trình vận hành mạng song song với việc triển khai cơ sở hạ tầng đám mây để thực hiện phương trình TCO, vì chi phí vận hành mạng sẽ chi phối chi phí vốn mạng theo thời gian. Đây là nơi chuyển đổi viễn thông vượt xa công nghệ. Về cốt lõi, việc chuyển đổi mạng viễn thông là một chương trình quản lý sự thay đổi của con người thường bị trì hoãn hoặc thậm chí bị phản đối hoàn toàn bởi một loạt các phản đối—từ rủi ro hoạt động gia tăng đến công nghệ chưa được chứng minh cho đến sự trưởng thành của ứng dụng cho đến khái niệm CSP phải trở thành nhà tích hợp hệ thống. Có thể có bất kỳ lý do nào và mặc dù một số (không phải tất cả) những lo ngại này có thể còn hiệu lực cho đến ngày nay, nhưng tất cả chúng chắc chắn sẽ được giải quyết trong cơ hội này. Vì vậy, đã đến lúc chuyển đổi sang đám mây mạng và điểm khởi đầu rõ ràng là cơ sở hạ tầng và hoạt động của đám mây.

Mặc dù đây là một thách thức hơi mới và khó khăn đối với các mạng viễn thông, nhưng quá trình triển khai các mạng riêng tư, kết hợp và đa đám mây đã diễn ra trong một thời gian dài. Tại Dell Technologies, chúng tôi có kinh nghiệm sâu sắc khi hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp toàn cầu để thực hiện các loại chương trình chuyển đổi này và chúng tôi đang áp dụng kinh nghiệm cũng như khả năng của mình để giúp các nhà khai thác mạng trên thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ. Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn? Click vào đây để tìm hiểu thêm.