Mô phỏng MD của GROMACS với Bộ xử lý sê-ri AMD EPYC 7003 trên Máy chủ Dell EMC PowerEdge