Cam kết tiếp tục của Dell và Broadcom đối với VxRail

Dell Technologies và VMware by Broadcom tái khẳng định sự cống hiến của họ cho VxRail và VMware Cloud Foundation trên VxRail.

Blog này được đồng tác giả bởi Paul Turner, Phó Chủ tịch Quản lý Sản phẩm, Broadcom .

Với việc Broadcom mua lại VMware hiện đã hoàn tất, Dell Technologies và Broadcom muốn tái khẳng định sự cống hiến của họ đối với khách hàng của mình, bao gồm cả khách hàng của VxRail. Sự đổi mới, tự động hóa và vận hành đơn giản của VxRail mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng toàn cầu của chúng tôi với hơn 20.000 khách hàng, với gần 300.000 nút được triển khai trên toàn thế giới.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là việc mua lại VMware của Broadcom không ảnh hưởng đến trải nghiệm triển khai và hỗ trợ của VxRail và VCF trên VxRail mà VMware và Dell đã biết đến và vẫn cam kết cung cấp cho khách hàng của họ.

VxRail hiện là giải pháp HCI được thiết kế chung duy nhất – được xây dựng với VMware, dành cho khách hàng của VMware , để nâng cao kết quả kinh doanh . Khi bối cảnh CNTT phát triển trong môi trường đa đám mây, tính linh hoạt, khả năng mở rộng và độ tin cậy của VxRail ngày càng trở nên quan trọng đối với các khách hàng chung của chúng tôi. Chúng tôi tận tâm hỗ trợ quá trình hiện đại hóa trong môi trường năng động. VCF trên VxRail cung cấp cho khách hàng VMware một trong những con đường đơn giản nhất tới đám mây lai. Phần mềm hệ thống VxRail HCI được tích hợp hoàn toàn với VMware Cloud Foundation SDDC Manager, VCF trên VxRail mang lại trải nghiệm chìa khóa trao tay giúp đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng với khả năng kiểm soát liền mạch, khả năng hiển thị và quản lý vòng đời nâng cao.

Nhóm sản phẩm và kỹ thuật của chúng tôi tiếp tục hợp tác để phân phối và hỗ trợ cho cơ sở khách hàng của chúng tôi, điều này thúc đẩy sự phát triển không ngừng và sự cống hiến để đạt được sự xuất sắc trong cả VxRail và VCF trên VxRail. Cùng nhau, chúng tôi đang nâng cao khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu hiện đại về kiến ​​trúc HCI của bạn trên các môi trường VMware, trải rộng từ lõi, biên đến đám mây.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng công nghệ và sự hỗ trợ cần thiết để:

    • Nắm bắt các ứng dụng hiện đại ở quy mô đám mây: Sử dụng VMware Cloud Foundation trên VxRail để tích hợp tự động, liền mạch và phát triển mạnh trong bối cảnh kỹ thuật số năng động ngày nay.
    • Tối ưu hóa trung tâm dữ liệu: Hợp lý hóa các hoạt động và quản lý hiệu quả khối lượng công việc cho môi trường vSphere truyền thống với VMware vSphere Foundation trên VxRail.

Dell Technologies và Broadcom có ​​chung cam kết mang lại giá trị đặc biệt. Với mục tiêu chung là đổi mới, tự động hóa và đơn giản hóa hoạt động, chúng tôi nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng khách hàng toàn cầu. Chúng tôi vẫn cam kết thúc đẩy sự xuất sắc, cung cấp công nghệ và hỗ trợ cần thiết để khách hàng phát triển trong bối cảnh kỹ thuật số năng động ngày nay và hơn thế nữa.