ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI DELL TECHNOLOGIES VÀ INTEL®: ĐỔI MỚI ĐỂ CHUYỂN ĐỔI – Trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp: Tổng quan về ba phương pháp học sâu cơ bản

Học sâu là một công cụ mạnh mẽ dành cho các doanh nghiệp đang tìm cách thu thập thông tin chi tiết có thể hành động và cho phép phản hồi tự động đối với một loạt dữ liệu.

_________________________________

hình ảnh đẹp 888100058 1280x1280

DellEMC