ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI DELL TECHNOLOGIES VÀ INTEL®: ĐỔI MỚI ĐỂ CHUYỂN ĐỔI – Đưa các thùng chứa vào thử nghiệm trong một giải pháp học tập sâu

Đưa các thùng chứa vào thử nghiệm trong một giải pháp học tập sâu

Các thử nghiệm được thực hiện trong Dell EMC HPC và Phòng thí nghiệm đổi mới trí tuệ nhân tạo cho thấy phần mềm có thể được ảo hóa trong môi trường được chứa mà không bị phạt đáng kể về hiệu suất.
________________________________________________
get dv1279026 22 crop1