Giá trị Watt là gì?

Khi đo lường giá trị của một watt và tác động kinh doanh của việc tiết kiệm năng lượng, không phải mọi watt đều được tạo ra như nhau.

Đó là lý do tại sao mọi doanh nghiệp và tổ chức CNTT cần đặt câu hỏi: Một watt thực sự đáng giá bao nhiêu?

Có, watt là watt là watt – cho đến khi một tổ chức đánh giá mức tiết kiệm chi phí liên quan đến việc giảm mức tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh hoạt động của trung tâm dữ liệu. Sau đó, các tổ chức bắt đầu xác định và thừa nhận sự đánh đổi và các quyết định cần đưa ra khi giải quyết thách thức về năng lượng. Mặc dù phần cứng tiết kiệm năng lượng hơn sẽ tạo cơ hội tiết kiệm chi phí năng lượng, nhưng có thể phải trả trước chi phí vốn trước khi bạn bắt đầu gặt hái những lợi ích tiết kiệm được. Ví dụ: khoản đầu tư trả trước vào nền tảng để nâng cấp nguồn điện từ PSU hiệu suất Bạch kim lên PSU hiệu suất Titanium sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng, chi phí vận hành, tổng chi phí sở hữu và lượng khí thải carbon trong vòng đời của nền tảng.

Môi trường trung tâm dữ liệu rất phức tạp. Giải quyết các mục tiêu bền vững và tiết kiệm chi phí bao gồm các khía cạnh ngoài việc áp dụng phần cứng tiết kiệm năng lượng hơn. Ví dụ, nếu cài đặt quản lý năng lượng có thể tiết kiệm được 100 watt, thì mức tiết kiệm đó được xem xét như thế nào trong bối cảnh đánh đổi hiệu suất tương ứng? Việc giảm hiệu suất có giá trị gì đối với một tổ chức khi so sánh với khoản tiết kiệm tài chính hoặc làm thế nào để một tổ chức xem xét khoản tiết kiệm tài chính từ việc giảm 100 watt khi một số hiệu suất cũng bị giảm?

Bất kể trung tâm dữ liệu trở nên tiết kiệm năng lượng như thế nào, năng lượng sẽ luôn là yếu tố đóng góp lớn nhất cho dấu chân môi trường của nó. Và, tất nhiên, không phải tất cả các nguồn năng lượng đều có chi phí như nhau và chi phí có thể khác nhau rất nhiều theo vùng dựa trên sự sẵn có và việc áp dụng các nguồn cung cấp năng lượng bền vững hơn.

Khả năng chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn sẽ có tác động đáng kể đến cả chi phí và lượng khí thải carbon đối với các tổ chức có mục tiêu bền vững. Không giống như điện được tạo ra bởi nhiên liệu có hàm lượng carbon cao (ví dụ: dầu mỏ, than đá, khí đốt tự nhiên), các nguồn năng lượng tái tạo mang đến cả lựa chọn bền vững và ổn định về chi phí để đáp ứng các mục tiêu về lượng khí thải carbon và giảm chi phí vận hành liên tục.

Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió mang lại chi phí vốn trả trước liên quan đến việc lắp đặt cơ sở hạ tầng để tạo ra năng lượng cần thiết cho hoạt động của trung tâm dữ liệu. Giá trị của một watt sẽ không chỉ phụ thuộc vào nguồn điện của trung tâm dữ liệu được lấy ở đâu mà còn phụ thuộc vào cách doanh nghiệp muốn cân bằng các mục tiêu về lượng khí thải carbon với các yêu cầu vốn ngắn hạn để chuyển sang năng lượng tái tạo.

Giá trị của một watt – và việc xác định giá trị của một watt đối với một tổ chức – phụ thuộc vào việc hiểu được sự đánh đổi mà nó sẵn sàng thực hiện. Hãy xem xét một ví dụ: nguồn điện cho máy chủ (PSU). Bộ nguồn Bạch kim với hiệu suất 94% và tải 500 watt sẽ tiêu thụ 532 watt từ tường, trong khi PSU Titanium với hiệu suất 96% sẽ tiêu thụ 521 watt trên tường, tiết kiệm 11 watt. Khi bạn xem xét điều này ở cấp độ giá đỡ hoặc trung tâm dữ liệu, tổng mức tiết kiệm năng lượng có thể là đáng kể. Ví dụ: nếu trung tâm dữ liệu triển khai 20 nền tảng trên mỗi giá đỡ và có 10 giá đỡ, thì tổng mức tiết kiệm điện năng sẽ là 2,2 kilowatt. Những khoản tiết kiệm năng lượng này có thể giảm chi phí năng lượng hoặc các tổ chức có thể tái sử dụng chúng để triển khai nhiều thiết bị CNTT hơn trong cùng một mức sử dụng năng lượng. Ngoài ra, hãy xem xét chi phí làm mát và năng lượng của trung tâm dữ liệu đối với tải CNTT, thường được gọi là hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE). PUE trung bình vào năm 2022 là khoảng 1,6, do đó, 2,2 kilowatt tiết kiệm được trở thành 3,52 kilowatt tiết kiệm được từ tiện ích.

Khi bạn xem xét tổng chi phí sở hữu của máy chủ, bao gồm chi phí vòng đời và chi phí vận hành, giá trị của PSU Titanium đắt tiền hơn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Đó là khi bạn thực sự có thể xác định chi phí của một watt trong bối cảnh hoạt động CNTT của bạn và tác động tài chính dài hạn.

Các máy chủ Dell PowerEdge liên tục giới thiệu các tính năng để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, cung cấp cho các tổ chức các tùy chọn để quản lý chi phí đồng thời thực hiện nhiều công việc hơn (hiệu suất) với hiệu suất cao hơn (hiệu suất trên mỗi watt) so với các máy chủ thế hệ trước. Kết hợp với khả năng kết hợp các nguồn năng lượng sạch hơn, các tổ chức có thể có tác động thực sự đến lượng khí thải carbon của họ và các cân nhắc về CapEx so với OpEx.

Trả lời câu hỏi, “Watt đáng giá bao nhiêu?” sẽ khác nhau tùy theo sắc thái của một doanh nghiệp, khu vực địa lý và mục tiêu bền vững của tổ chức. Nó đòi hỏi phải hiểu được sự đánh đổi ngắn hạn và dài hạn của các quyết định về phần cứng CNTT, đó là lý do tại sao Dell cam kết cung cấp các sản phẩm và giải pháp giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu duy nhất về tính bền vững, hiệu quả năng lượng và tiết kiệm chi phí.