Hãy tự động hóa

Mặc dù có một số kỹ thuật tự động hóa mạng trong ngành, blog này thảo luận về việc cung cấp kim loại trần (BMP). Đây là giải pháp tối ưu hóa việc triển khai bằng cách tự động cung cấp phần cứng (bộ chuyển mạch mạng) sử dụng cấu hình được xác định trước và hình ảnh hệ điều hành mạng Dell với các giao thức tiêu chuẩn, chẳng hạn như giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP) và các cơ chế truyền tệp phổ biến.

BMP nhằm mục đích giải quyết những thách thức điển hình đối với mô hình CNTT truyền thống, bao gồm:

 • Sự tuân thủ
 • Khả năng tương thích 
 • Mối quan tâm về sự khác biệt giữa phiên bản phần sụn và phần cứng dành cho ứng dụng hoặc quá trình phát triển mới
 • Lỗ hổng bảo mật
 • Hỗ trợ quản lý vòng đời của phần cứng mạng 

BMP hoạt động như thế nào?

BMP bao gồm ba thành phần bao gồm:

 • Kim loại trần (phần cứng – BIOS có POST)
 • Bộ tải khởi động hệ thống
 • Hệ điều hành mạng 

Bare metal là phần cứng, bootloader là một (ONIE) tải và khởi động tác vụ thời gian khởi động của hệ điều hành mạng vào bộ nhớ làm việc, hệ điều hành mạng là thành phần phần mềm đóng vai trò là giao diện giữa các thành phần phần cứng của switch dell và thiết bị đầu cuối người dùng. Dịch vụ DHCP và truyền tệp để cung cấp hình ảnh hệ điều hành và cấu hình (trình cài đặt) được xác định trước cho các thiết bị chuyển mạch Dell qua mạng.  

Quy trình của BMP bao gồm:

 1. Khi một mạng kích hoạt ONIE khởi động lần đầu tiên, bộ tải khởi động sẽ khởi chạy kernel và khởi động ứng dụng phát hiện và thực thi ONIE (ODE).
 2. ODE sử dụng một số phương pháp (chẳng hạn như tệp cục bộ, DHCP, hàng xóm IPv6, mDNS/DNS-SD) để định vị và tải xuống (thông qua HTTP/TFTP/FTP) hình ảnh hệ điều hành và cấu hình được xác định trước sau khi tìm thấy trình cài đặt.
 3. ODE khởi động trình cài đặt, cung cấp các thiết bị chuyển mạch.

Việc tham chiếu hệ điều hành mạng tới việc cung cấp kim loại trần bao gồm:

 • Dell SmartFabric OS10 
 • Phân phối SONIC cho doanh nghiệp SONiC của Dell Technologies
 • Ứng dụng bên thứ ba

Hình 1. Các thành phần của quy trình cung cấp kim loại trần

Với BMP, CNTT có thể áp dụng hệ sinh thái phần cứng mạng mở cho phép người dùng cuối chọn các hệ điều hành mạng khác nhau mà không phải lo lắng về yêu cầu độc quyền từ một nhà cung cấp duy nhất về khả năng mở rộng, tiết kiệm chi phí, tích hợp ứng dụng và hiệu quả. 

Danh sách sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về lợi ích của việc áp dụng BMP:

 • Giảm thời gian cài đặt và định cấu hình thiết bị mạng bằng các tập lệnh trước và sau khi cấu hình để tự động hóa khi triển khai hàng loạt
 • Giúp loại bỏ các lỗi cấu hình và đảm bảo cấu hình nhất quán.
 • Áp dụng hệ thống nguồn mở, hệ điều hành mạng mở để đa dạng hóa hệ sinh thái ứng dụng. 
 • Phân chia phần mềm và phần cứng