Máy chủ Dell EMC OEM PowerEdge

GIỚI THIỆU HAI Máy chủ Dell EMC OEM PowerEdge MỚI
Thu thập và xử lý nhiều dữ liệu hơn ở rìa, với khả năng tùy
chỉnh OEM nâng cao và tính toán doanh nghiệp di chuyển cùng
iển mạnh trong môi trường cạnh khắc nghiệt hơn bao giờ hết.