Nói chuyện công nghệ với Travis: Tập 2 – Quản lý dữ liệu và vùng chứa

Trong tập này, Travis Vigil và Itzik Reich, Phó Giám đốc Quản lý Sản phẩm, tham gia vào một cuộc trò chuyện sôi nổi về Quản lý Dữ liệu và Bộ chứa Lưu trữ của Dell Technologies.

Tham gia từ Herzliya, Israel, Kỹ thuật viên Dell Technologies VP ISG của chúng tôi, Itzik Reich tham gia với tôi trong một cuộc trò chuyện sôi nổi, đặc biệt thú vị đối với hàng triệu khách hàng sử dụng nền tảng lưu trữ của chúng tôi và đã tải xuống plugin Giao diện lưu trữ vùng chứa (CSI) của chúng tôi. Chúng tôi cũng thảo luận về cách Dell Technologies phát triển khả năng quan sát, khả năng sử dụng và tính di động dữ liệu của các giải pháp lưu trữ của chúng tôi. Kiểm tra phiên để tìm hiểu thêm!

Tham gia cuộc trò chuyện trên Twitter và cho tôi biết suy nghĩ của bạn với thẻ bắt đầu bằng # #TalkingTechwithTravis . Ngoài ra, hãy truy cập  blog của Itzik  để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đổi mới bộ nhớ.