Nói chuyện công nghệ với Travis: Tập 6 – Phần mềm NVMe đầu cuối

Trong tập này, Travis Vigil và Ihab Tarazi, Phó chủ tịch cấp cao và Giám đốc công nghệ mạng của Dell Technologies, thảo luận về cách NVMe/TCP có thể giúp các công ty đạt được nhiều thành quả hơn với hệ thống lưu trữ và mạng của họ.

NVMe/TCP sử dụng các giao thức cơ sở hạ tầng Ethernet và Internet TCP/IP tiêu chuẩn để cung cấp kết nối vải Mạng Khu vực Lưu trữ (SAN) trực tiếp từ một bộ khởi tạo, chẳng hạn như máy chủ Dell EMC PowerEdge, đến một thiết bị lưu trữ đích, chẳng hạn như mảng Dell EMC PowerStore . Như Ihab Tarazi, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Công nghệ của Hệ sinh thái và Giải pháp Cơ sở hạ tầng Dell Technologies, chỉ ra rằng, NVMe/TCP kết hợp những công nghệ mạng và lưu trữ tốt nhất hiện nay để tạo ra nhiều khả năng thú vị. NVMe/TCP sẽ tạo ra sự khác biệt đặc biệt lớn đối với các tổ chức cần kết nối nhiều đám mây và muốn hỗ trợ SAN phân tán hoặc triển khai biên với kết nối tiêu chuẩn.

Tự động hóa và khám phá trên toàn mạng trở nên khả thi khi bạn kết hợp NVMe/TCP với Phần mềm Lưu trữ SmartFabric (SFSS) của Dell Technologies. Bạn có được một SAN dựa trên IP có thể kết hợp nhiều hệ điều hành cũng như tất cả các giải pháp lưu trữ của Dell Technologies. SFSS là một phần mềm mã nguồn mở, có nguồn gốc từ đám mây, được chứa trong bộ chứa giúp cải thiện đáng kể hiệu suất và độ trễ kết nối. SFSS tích hợp với VMware vCenter và vSphere để nâng cao khả năng quản lý và tự động hóa SAN.

Tôi hy vọng bạn thích tập Talking Tech với Travis này. Tham gia cuộc trò chuyện trong nguồn cấp dữ liệu Twitter của tôi và cho tôi biết suy nghĩ của bạn với thẻ bắt đầu bằng # #TalkingTechwithTravis .