Phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa mạng

Phát hiện hiệu quả và phản ứng nhanh với các mối đe dọa trên mạng là chìa khóa để thúc đẩy sự trưởng thành về an ninh mạng và giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn.

Các mối đe dọa trên mạng cản trở sự đổi mới bằng cách phá vỡ các tổ chức . Mục tiêu của việc phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên mạng là giảm thiểu tác động đến tiến độ của tổ chức và thiệt hại tiềm ẩn do sự cố an ninh gây ra.

Phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên mạng là một khái niệm an ninh mạng giúp chủ động xác định và chủ động giải quyết các sự cố bảo mật tiềm ẩn và các hoạt động độc hại trong mạng máy tính, hệ thống hoặc tổ chức . Nó liên quan đến việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng , nhật ký hệ thống và dữ liệu bảo mật như những cách để xác định các dấu hiệu truy cập trái phép, xâm nhập, lây nhiễm phần mềm độc hại, vi phạm dữ liệu hoặc các mối đe dọa mạng khác.

Quá trình phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên mạng thường bao gồm những bước sau nhưng không giới hạn ở:

  • Giám sát . Quét các hoạt động mạng và hệ thống bằng các công cụ và công nghệ bảo mật như hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) , hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) , phân tích nhật ký và nguồn cấp dữ liệu thông minh về mối đe dọa .
  • Phát hiện mối đe dọa . Phân tích dữ liệu được thu thập để xác định các mẫu, điểm bất thường và chỉ báo xâm phạm (IoC) có thể chỉ ra mối đe dọa mạng tiềm ẩn. Điều này bao gồm việc nhận dạng các dấu hiệu tấn công đã biết cũng như xác định hành vi bất thường hoặc sai lệch so với chuẩn mực.
  • Cảnh báo và thông báo . Tạo cảnh báo và thông báo cho nhân viên an ninh hoặc trung tâm điều hành an ninh (SOC) khi phát hiện các mối đe dọa hoặc sự cố tiềm ẩn. Những cảnh báo này cung cấp cảnh báo sớm để kịp thời điều tra và ứng phó.
  • Ứng phó sự cố . Bắt đầu kế hoạch ứng phó để điều tra và giảm thiểu các sự cố bảo mật đã được xác nhận. Điều này liên quan đến việc ngăn chặn tác động, xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các hành động cần thiết để khôi phục hệ thống và ngăn ngừa thiệt hại thêm bằng các công cụ loại MDR .
  • Việc sử dụng AI/ML . Phát hiện các mối đe dọa mạng thông qua phân tích thời gian thực về các mẫu hoặc hành vi dữ liệu bất thường. Những công nghệ này cũng hỗ trợ phản ứng nhanh bằng cách đánh giá mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa , dự đoán tác động , tự động hóa một số hành động phòng thủ nhất định và mở rộng các biện pháp bảo mật , do đó giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn.
  • Phân tích pháp y . Tiến hành phân tích chi tiết sự cố để hiểu phương pháp tấn công , xác định mức độ vi phạm , xác định hệ thống hoặc dữ liệu bị ảnh hưởng và thu thập bằng chứng cho các hành động pháp lý hoặc kỷ luật tiềm ẩn.
  • Khắc phục và phục hồi . Thực hiện các bước để khắc phục lỗ hổng, vá lỗi hệ thống, xóa phần mềm độc hại và triển khai các biện pháp bảo mật nâng cao để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai. Khôi phục các hệ thống và dữ liệu bị ảnh hưởng về trạng thái bình thường cũng là một phần của quá trình khôi phục.

Việc xác định và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa cho phép các tổ chức giảm thiểu rủi ro, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và bảo vệ danh tiếng của họ. Phản ứng nhanh hơn trước các mối đe dọa cho phép doanh nghiệp tập trung vào đổi mới và thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên phía trước. Đây là một quá trình liên tục và lặp đi lặp lại, bắt đầu bằng việc đánh giá trung thực môi trường của tổ chức và yêu cầu sự kết hợp giữa công nghệ, nhân sự lành nghề, quy trình được xác định rõ ràng và sự hợp tác giữa các nhóm khác nhau trong tổ chức cũng như các đối tác có kinh nghiệm.

Thực hiện các bước để tăng khả năng hiển thị, kiểm soát và khả năng phản hồi của môi trường giúp các tổ chức đáp ứng hiệu quả hơn các mục tiêu về thời gian hoạt động, duy trì hoạt động kinh doanh và giúp đảm bảo doanh nghiệp tiếp tục hành trình đổi mới của mình.

Tìm hiểu cách Dell Technologies có thể giúp  các tổ chức phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên mạng.