MÔ-ĐUN LƯU TRỮ CONTAINER (CSM) – Bộ lưu trữ hiện đại cho Kubernetes và Container